Get Adobe Flash player

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1572
mod_vvisit_counterYesterday1081
mod_vvisit_counterThis week2653
mod_vvisit_counterLast week7418
mod_vvisit_counterThis month27147
mod_vvisit_counterLast month16439
mod_vvisit_counterAll days285215

Online Now: 4
Your IP: 54.205.210.125
,
Today: มีนาคม 26, 2017

        นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ได้ทั้งหมด 8  เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง และมี 4 ประเภท ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  
 

 

 

ประเภทการแข่งขันชื่อผู้เข้าแข่งขันรางวัลหมายเหตุ
สร้างเกมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายชยานนท์ วารีชล
เด็กชายนิตินนท์ เพ็งเลา
เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาค
สร้างเกมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนรัช ต๊ะสาริกา
นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาค
แข่งขันเกมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายธงวัจน์ ศรีสวัสดิ์ เหรียญเงิน เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาค
การเขียนเรียงความชั้นสูง
(extended-eassay : ภาษาไทย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอติพร บัวล้ำเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาค
การเขียนเรียงความชั้นสูง
(extended-eassay : ภาษาไทย)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แก้วปาน เหรียญเงิน  
นำเสนอโครงงานผ่านระบบ
internet(ภาษาอังกฤษ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกวินนา เสลาหลัก
นางสาวปนัสยา เทพโพธา
นายธนสาร ยางสวย
เหรียญเงิน  
การแสดงละครสั้น
สร้างสรรค์สังคม
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงภาสมน ชาติเชิดศักดิ์
เด็กชายจิราธิป หอมหวน
เด็กหญิงชฎาพร ปิยอนันตกุลชัย
เด็กชายอรรถวัฒน์ โชติแสง
เด็กหญิงกรกนก มารอด
เหรียญทอง  
การแสดงละครสั้น
สร้างสรรค์สังคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตระการ หนูโดด
นางสาวกัญยานี เซี่ยงฉิน
นางสาวกันทิมา จอนลบ
นางสาวมาริสา เสนาธรรม
นางสาวสุจิตรา ตานแตง
เหรียญทอง  
การนำเสนอทฤษฎีความรู้
(Theory of Knowledge)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงอรวรรณ เซี่ยงหว่อง
เด็กหญิงพิชญานิน บัวทอง
เหรียญเงิน  
การนำเสนอทฤษฎีความรู้
(Theory of Knowledge)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพันธ์ ลีน้อย
นายคมกริช พะเลียง
เหรียญเงิน  
การเขียนความเรียงขั้นสูง
(extended-eassay : EE)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพิงพิมาน์ ภาคสวรรค์ เหรียญทอง  
การนำเสนอผลงานโลกศึกษา
(global education : GE)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงธนม์ธีรา ภาสรศิริ
เด็กหญิงพัชราพรรณ ไทยสุวรรณ
เด็กหญิงศิริพร ทาระวา
เหรียญเงิน  
การนำเสนอผลงานโลกศึกษา
(global education : GE)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนฤมล ปุริมะ
นางสาวสุทธิดา ชิตเครือ
นางสาวสุภาภรณ์ ไชยทุ่งลิน
เหรียญทองแดง  
การเล่นนิทานเชิงสร้างสรรค์
(ภาษาไทย)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสโรชา ทาสอน เหรียญเงิน  
การเล่นนิทานเชิงสร้างสรรค์
(ภาษาไทย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพนิดา ทองสายลวด เหรียญทอง  
การเล่นนิทานเชิงสร้างสรรค์
(ภาษาอังกฤษ)
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงมนัสชนก มากพูล เหรียญทอง