Get Adobe Flash player

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday379
mod_vvisit_counterYesterday505
mod_vvisit_counterThis week2299
mod_vvisit_counterLast week3878
mod_vvisit_counterThis month17731
mod_vvisit_counterLast month34356
mod_vvisit_counterAll days310155

Online Now: 9
Your IP: 54.158.4.4
,
Today: เมษายน 27, 2017

 

LINK :  http://photha.ac.th/images/index.png

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องลดปัญหาขยะ

2. เพื่อปริมาณขยะในโรงเรียน

3. เพื่อศึกษาวิธีการลดปริมาณขยะ

จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเด็กในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  46  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำนวน  10  ข้อ  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความคิดเห็นของข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ขยะเป็นสาเหตุหลักของโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน แต่ขยะเราสามารถกำจัดได้โดย วิธีง่ายๆ และได้ผลจริง ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักษาความสะอาด ปริมาณขยะสามารถลดได้จริง เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง วิธีลดปริมาณขยะในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาขยะเกิดจากเกิดจากความมักง่ายและขาดความจิตสำนึกของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.9  การทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือ ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ อาจก่อให้เกิดขยะล้นโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.2 การใช้สิ่งของของนักเรียนที่ไม่คำนึงถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อปัญหาขยะลดลง จะทำให้โรงเรียนน่าอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 การคัดแยกขยะสามารถลดปริมาณขยะได้คิดเป็นร้อยละ 80.4 ขยะเกิดจากการทิ้งที่ไม่คำนึงถึงความสกปรกที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ขยะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดพาหะนำโรคคิดเป็นร้อยละ 95.6  ถ้านักเรียนทุกคนร่วมมือกันรักษาความสะอาดปัญหาขยะจะลดน้อยลงคิดเป็นร้อยละ 84.7 โรงเรียนที่ปราศจากขยะจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีคิดเป็นร้อยละ 100 ลดการใช้ถุงพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 86.9การสร้างนิสัยในการทิ้งขยะของคนในชุมชน การใช้ประโยชน์จากขยะและการรับประทานอาหารให้ถูกสถานที่และปลูกจิตสำนึกของนักเรียนในการทิ้งขยะ จะสามารถลดปริมาณขยะได้จริง