Get Adobe Flash player

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1574
mod_vvisit_counterYesterday1081
mod_vvisit_counterThis week2655
mod_vvisit_counterLast week7418
mod_vvisit_counterThis month27149
mod_vvisit_counterLast month16439
mod_vvisit_counterAll days285217

Online Now: 6
Your IP: 54.205.210.125
,
Today: มีนาคม 26, 2017

 2putnee2 2Wannaporn1   2sununta
  นางสาวพัฒนี  มูลดี นางสาววรรณพร  ทองสมนึก นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ชำนาญการ วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : กศ.ม. (คณิตศาสตร์) วุฒิ : ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วุฒิ : วท.บ. คณิตศาสตร์
webpage : webpage: webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
  2Yupa1 2chayada1
นางสาวสมจิต  ม่วงสวย   นางสาวยุพา  กอหมั่นศิลป์  นางชญาดา  หอมกลิ่น 
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :รู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ วิทยฐานะ :ชำนาญการ วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์ วุฒิ : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิ : วท.บ.วัดผลการศึกษา 
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
 2Supatra1  2chantron1  2suwit2
 นางสุพัตรา  ชมเด็จ  นางสาวจันทร  กิจโพธิญาณ   นายสุวิทย์  สมหลักชัย  
 ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิ : วท.บ. คณิตศาสตร์  วุฒิ : กศ.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์  
 webpage : webpage :  webpage :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
 2roschagon2  2preecha1  2pramot2
 นางสาวรสชกร  บุบผาคำ   นายปรีชา  กุลพิพัฒน์สัจจะ นายปราโมทย์  เพ็งเลา
 ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ชำนาญการ  วิทยฐานะ : ชำนาญการ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิ : กศ.ม. วัดผลการศึกษา   วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ :  ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 webpage :  webpage :  webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
4supsporn1 2sipim  2Phaweesuda
นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง  นางสาวศศิพิมพ์  ใจศรี  นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 วิทยฐานะ :ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี
 วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : กศ.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : วท.บ คณิตศาสตร์ 
 webpage :  webpage :  webpage :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
 2thanpisit    
นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ นางสาวสุพัตรา อ่างทอง  
ตำแหน่ง : ครูผู้ชวย ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ศษ.บ. คณิตศาสตร์ วุฒิ : วท.บ คณิตศาสตร์  วุฒิ :
webpage: webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :